: [], pilih satu Lagu yang menghadap ke atas dari anda, dan nyanyikan. (Aktifkan kebolehan Lagu, dan hadapkan ke bawah setelah kebolehan diselesaikan)
: Apabila unit ini menyerang, jika anda mempunyai atau lebih menghadap ke bawah di anda, pilih satu Lagu yang menghadap ke atas dari anda, nyanyikan, dan pihak lawan tidak boleh panggil “Sentinel” dari tangan ke hingga akhir pertempuran.
Dengan sepenuh hati! Loro akan menyanyi!