: Apabila “Karmic Demonic Jewel Dragon, Drajeweled Masques” anda diletak ke , [letak unit ini ke dalam jiwa], dan draw .
Inilah dia, bentuk masa depan yang saya percayai.