: ini hanya boleh diride dari grade 3 dengan “Drajeweled” dalam namanya.
: [Hapuskan dengan “Drajeweled” dalam namanya yang berlainan dari unit ini dari tangan, jiwa, atau anda], pilih dari anda, letak ke dalam jiwa, dan unit ini dapat +1 hingga akhir giliran.
: Apabila unit ini menyerang Vanguard, [ & dengan grade yang berlainan], pilih dua unit RG pihak lawan, gugurkan, pilih salah satu Vanguard pihak lawan, dan tambahkan atau kurangkan unit itu ke 1 hingga akhir giliran.
Buat masa sekarang, marilah jadi syaitan yang menguji dunia.