img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila unit ini diride oleh “Chakrabarthi Phoenix Dragon, Nirvana Jheva”, lihat teratas dek anda, pilih maksimum satu unit , tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda.
: Pada giliran anda, jika anda mempunyai unit dalam kolum yang sama dengan unit ini, unit ini dapat +5000
Jika masa depan yang baru menetas, kami akan melindunginya.