: Sentinel (Anda hanya boleh mempunyai maksimum dengan “Sentinel” dalam dek).
: Apabila unit ini diletak ke , salah satu unit anda dapat pertahanan sempurna hingga akhir pertempuran. Jika anda mempunyai atau lebih di tangan, buang .
Pendirian saja tidak cukup. Keadilan tanpa kekuatan tidak ada artinya.