: Jika anda mainkan Order pada giliran ini, unit ini dapat .
Semua orang sedang melihat. Sila betulkan kolar awak.