Mainkan dengan [ & ]!
Pilih maksimum dengan grade yang berlainan dari anda, dan letak ke dalam jiwa. Jika jiwa anda mempunyai atau lebih dengan grade yang berlainan, draw .
Satu…dua…tiga…empat… Dan kamulah yang terakhir.