: Pada giliran anda, unit ini dapat +5000 untuk setiap penanda “Dragontree” di anda. Jika anda mempunyai tiga atau lebih penanda “Dragontree”, unit ini dapat +1.
: Apabila unit ini menyerang Vanguard, pilih Bencana yang menghadap ke atas dari ride dek anda, dan hapuskan. Jika anda tidak hapuskan , pilih satu unit dari ride dek anda, tunjukkan, aktifkan semua efek trigger dan efek tambahannya, hapuskan, dan semua unit RG di yang mempunyai penanda “Dragontree”.
Kejahatan yang menceroboh bumi dengan mendalam. Diperkasakan oleh kuasa takdir, akarnya tumbuh dengan subur.