Mainkan dengan []!
Pilih salah satu Vanguard anda, dan hingga akhir giliran, unit itu dapat “ : Apabila unit RG anda diletak, jika ia adalah , draw , dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.”.
Sinaran mampu menjadi harapan penyelamat dunia!