Mainkan dengan []!
Jika Vanguard anda ialah “Heavy Artillery of Dust Storm, Eugene”, pilih salah satu Vanguard anda, unit itu dapat +10000 hingga akhir pertempuran, dan pada akhir pertempuran itu, pilih salah satu unit RG yang pada pertempuran itu, dan gugurkan.
Rasakan taring ini dan sesalkan keputusanmu!