: Apabila unit ini diletak ke , jika Dunia anda “Abyssal Dark Night”, [ &], dan draw .
Peningkatan raksasa kutub penyebab kemunculan zaman ais.