Mainkan dengan [] jika anda mempunyai Vanguard dengan “Baromagnes” dalam namanya!
. Pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat “ : Jika jiwa anda mempunyai atau lebih, semua unit di baris depan anda dapat +5000.” hingga akhir giliran.
Hukum lama akan runtuh di sini, dan hukum baru akan ditetapkan.