Pilih satu “Hexaorb Sorceress” di atau anda, dan unit itu dapat +10000 hingga akhir pertempuran. [], dan unit itu dapat +40000 dan bukannya +10000.
Kemampuan meramal masa hadapan.