: Apabila ini diletak ke atau dibuang dari tangan pada giliran anda, pilih salah satu unit RG anda di baris belakang, dan .
Barisan belakang harus mendorong masuk!