Mainkan dengan []!
Lihat teratas dek anda, buang , dan shuffle dek anda. Pilih dengan grade sama atau kurang dari Vanguard anda dari anda, dan panggil ke .
Jangan keluar pada malam tanpa bulan. Jiwa anda akan dituai.