: Jika anda Persona Ride pada giliran ini, [ & gugurkan unit ini], pilih salah satu unit grade 3 anda, dan unit itu dapat drive +1 hingga akhir giliran.
Senjata terhebat “Cloud Knights”.