Mainkan jika Vanguard anda ialah “Archangel of Twin Wings, Alestiel”!
Pilih salah satu unit anda yang diserang, dan unit itu dapat +5000 untuk setiap unit RG anda dengan grade ganjil hingga akhir pertempuran. Hingga akhir giliran, apabila unit anda dengan grade genap digugurkan dari atau , anda boleh letakkan itu ke dalam jiwa dan bukannya ke .
Buangkan yang negatif, dan terima dirimu.