: Apabila serangan “Earnescorrect Leader, Clarissa” di anda mengenai sasaran, [ & buang dari tangan], dan unit ini.
Izinkan saya menonton detik gemilang tuan puteri.