Mainkan dengan []!
Lihat teratas dek anda, pilih maksimum unit, panggil ke , dan shuffle dek anda.
Yang mana patut saya pilih? Yang mana patut saya pilih!?