img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila unit ini diletak ke dari jiwa, jika anda mempunyai Vanguard dengan “Bruce” dalam namanya, unit ini dapat +10000 untuk setiap dalam anda hingga akhir giliran
Bukankah lebih seronok kalau menyerang pada saat terakhir?