: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Dalam badan yang kecil ada ambisi keberanian.