Mainkan jika anda mempunyai Vanguard dengan “Nirvana” dalam namanya, dan setiap satu atau lebih unit dalam kondisi , dan kondisi *X-OVERDRESS*!
Pilih salah satu unit anda dalam kondisi , dan unit itu dapat “ : Apabila Vanguard anda menyerang, unit ini.” hingga akhir giliran, pilih salah satu unit anda dalam kondisi *X-OVERDRESS*, dan unit itu dapat +10000 hingga akhir giliran.
Kegemilangan yang bertindih adalah sinaran doa. Keajaiban yang dicipta oleh hajat yang mulia.