: Apabila unit ini diletak ke , lihat teratas dek anda, pilih maksimum Dunia, tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan letak selebihnnya ke bahagian bawah dek anda dalam urutan yang anda inginkan.
: Jika Vanguard anda ialah “Cardinal Deus, Orfist”, [ & gugurkan unit ini], dan panggil satu token “Shadow Army” ke .
Taring yang tajam, menghasilkan bayang yang lebih dalam.