: Jika pihak lawan mempunyai atau lebih di dalam , unit ini dapat +2000 / +5000. Jika terdapat atau lebih, unit ini dapat +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Bulan sudah keluar sepenuhnya. Sekaranglah waktu kita.