: Jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, unit ini dapat +5000.
Dalam kesusahan, ubatilah hati anda dengan muzik.