: Apabila unit ini diletak ke , jika pihak lawan mempunyai atau lebih di penjara anda, atau .