: Apabila unit ini diletak ke , jika pihak lawan mempunyai atau lebih di penjara anda, [], pilih salah satu unit anda, dan unit itu tidak boleh dikenai sasaran oleh serangan unit grade 2 atau kurang hingga akhir pertempuran.
Tahan kerusakan ke tahap yang minimal.