: Apabila unit ini menyerang , [], dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Hasil buah pemikiran para cendekiawan maka terbentuklah “Stoicheia”.