Mainkan jika anda mempunyai lima atau lebih unit dengan “Earnescorrect” dalam namanya yang berlainan!
Hingga akhir giliran, semua unit anda dengan “Earnescorrect” dalam namanya dapat +5000. Jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, pilih salah satu “Earnescorrect Leader, Clarissa” anda, dan unit itu dapat “ : Apabila unit ini akan menyerang, pilih tiga atau pihak lawan, dan unit ini menyerang kesemua unit dalam lingkaran itu.”.
Kita akan mencapai impian kita bersama-sama!