: Sentinel (Anda hanya boleh mempunyai maksimum dengan “Sentinel” di dalam dek).
: Apabila unit ini diletak ke , salah satu unit anda dapat pertahanan sempurna hingga akhir pertempuran. Jika anda mempunyai atau lebih di tangan, buang .
Petir dan bara, senjata memerangi malapetaka.