: ini tidak boleh diride.
: Apabila unit ini diletak ke dari tangan, gugurkan unit ini.
Penyerang ganas yang muncul dari laut hitam yang luas.