Mainkan dengan []! Pilih salah satu unit anda dalam kondisi , dan hingga akhir giliran, unit itu dapat “: Apabila unit ini menyerang Vanguard, .”.
Lepaskan, kuasa menyampaikan doa yang tidak terbatas.