: Jika anda mempunyai Vanguard dengan “Eugene” dalam namanya, [gugurkan unit ini], pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan gugurkan.
Pastikan kondisi anda baik. Sasarkan pada buruan besar, atas satu titik.