(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)
Mainkan jika anda mempunyai Vanguard dengan “Maelstrom” dalam namanya!
: Apabila ini diletak ke dalam , lakukan semua yang berikut.
・Pilih maksimum unit dengan hanya 《Aqua Force》 untuk klannya atau dari anda, dan panggil ke .
・Pilih salah satu unit RG anda, dan unit itu dapat +5000 untuk setiap “Storm of Judgment” yang lain dalam anda hingga akhir giliran.
“Blue Storm Armada” yang legenda menguasai medan perang sepenuhnya.