: Pada akhir pertempuran dimana drive cek anda tunjukkan unit trigger, [], unit ini, dan gerakkan ke baris belakang terbuka anda.
Menolong orang dengan semangat yang lebih dari biasa!