White Wings (Aktif jika anda hanya mempunyai grade ganjil) – : Apabila unit ini diletak ke dari tangan pada fasa utama anda, [], pilih dengan kebolehan White Wings yang namanya bukan “Spokesperson of Heavenly Voice, Herjuel” dari anda, dan panggil ke terbuka.
Saya berikan cop pengesahan saya! Awak memang berbakat!