: Jika Vanguard anda ialah “Master of Gravity, Baromagnes”, unit ini dapat +5000.
Kuasa sihir yang mencapai tahap maksimum!