Mainkan dengan []! Pilih Senjata dari anda, dan letak ke dalam tangan.
Harta para doa akan mengabulkan hanya harapan atau keputusasaan.