: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Mediell” dalam namanya, lihat teratas dek anda, dan letak ke bahagian atas dek anda atau ke dalam jiwa. Jika anda letak ke dalam jiwa, lihat teratas dek anda. (Kembalikan ke atas dek anda selepas lihat)
Rahmat misteri yang disertai cahaya pesam mencucuri kami semua.