: Apabila unit ini diletak ke , [], dan unit ini dapat +10000 hingga akhir giliran.
Pengalaman yang diperoleh dari sekolah menjadi sumber dorongan untuk masa depan.