: Apabila unit ini diletak ke , pilih dari anda, letak ke bahagian bawah dek anda, dan jika anda letak , bind teratas dek anda menghadap ke atas.
White Wings – : [], dan unit ini dapat +1 hingga akhir giliran.
Black Wings – : Pada pertempuran dimana unit ini menyerang, pihak lawan tidak boleh panggil unit trigger dari tangan ke .
(White Wings aktif jika hanya mempunyai grade ganjil, Black Wings aktif jika semua grade genap)
Kedua versi diri saya, adalah diri saya yang benar…!