: Unit ini tidak boleh dipilih oleh efek pihak lawan.
Kamu tidak melihat apa-apa!