: Pada giliran anda, unit ini dapat +2000 untuk setiap pada anda. (Termasuk Senjata, tidak termasuk jiwa)
Wahai mereka yang binasa, sembahlah bara api.