: Jika anda mempunyai Vanguard dengan “Bavsargra” dalam namanya, ini dianggap sebagai grade 1.
Yang membuka meteraiku… Adakah ia engkau?