: Unit ini dapat semua yang berikut mengikut jumlah “Dispatch! Three Sisters of Cleaning!” dalam anda.
• Satu atau lebih – Pada giliran anda, unit ini dapat +5000.
• Dua atau lebih – Unit ini tidak boleh dipilih oleh efek pihak lawan. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
• Tiga atau lebih – Jika unit ini di kolum tengah baris belakang, semua unit di baris belakang anda dapat +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Hari ini juga dengan penuh semangat, mari kita membersih bersama-sama~