: Jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, unit ini dapat +5000.
Mari kita kukuhkan sedikit di sini.