: Apabila unit ini diletak ke , jika Vanguard “Master of Gravity, Baromagnes”, .
: Sekiranya ada atau lebih di jiwa anda, [], dan semua unit di baris hadapan anda dapat +5000 hingga akhir giliran.
Hiburan semakin sibuk sejak dunia pulih.