Mainkan dengan []!
Jika pihak lawan mempunyai atau lebih di tangan, mereka memilih dan letak ke penjara anda. Kemudian, jika penjara anda mempunyai atau lebih dari pihak lawan, pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Saksikan saat kejahatan itu tumpas!