img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila ini dibuang dari tangan pada giliran anda, [], dan panggil ini ke sebagai .
: Apabila unit ini diletak ke , [], pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran
Jika anda menghargai nyawa, lebih baik larikan diri sementara ia masih mengancammu.