: [], pilih salah satu Vanguard grade 3 atau lebih anda dengan “Mediell” dalam namanya, dan unit itu dapat +5000, dan kos kebolehan asal unit itu menjadi hingga akhir giliran.
: Apabila unit yang lain anda diletak ke dari , unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Saya perlu mengisi semula ubatan harian.